همکاران ما

 

نام و نام خانوادگی سمت
رحیله جهاندیده
Rahile Jahandideh
عضو هیئت رئیسه مسئول نمایندگیها
منوچهر شفائی
Manoochehr Shafaei
مشاور هیئت رئیسه
صدیقه جعفری
Sedighe Jafari
مسئول کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی،
مشاور امور حقوق بشر کانون و دیدبانی
محمد حسین بیداروند
Mohammad Hosein Bidarvand
عضو هیئت رئیسه، مسئول امور مالی اداری و مسئول امور اینترنتی
مهدی عطری
Mehdi Atri
مسئول امور چاپ و توزیع ماهنامه
دیانا بیگلری فرد
Diana Biglari Fard
عضو کمیته دفاع از حقوق زنان،
عضو کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان،
عضو کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان،
عضو کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان،
عضو کمیته آموزش و پژوهش
بیتا اسدپور
Bita Asadpour
عضو کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
منشی جلسات ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن
محمد حسین ملائی برزی
Mohammedhossein Mollaeibarzi
عضو کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
شایسته علی گلزار
Shayesteh Ali Golzar
عضو کمیته دفاع از حقوق زنان
قاسم ساکی
Ghasem Saki
عضو کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
بهادر تهی ماسوله
Bahador Tohi Masole
حسام ناصحی ارجمند
Hesam Nasehi Arjmand
کاوه شیخ محمدی
Kaveh Sheykh Mohammadi
عضو کمیته دفاع از محیط زیست
عضو کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
سپیده کرامت بروجنی
Sepideh Keramat Boroujeni
عضو کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
سامان راکی
Saman Raki
عضو کمیته دفاع از محیط زیست
سعید دلگرم
Saeed Delgarm
 عضو کمیته جوان و دانشجو
سحر صمیمی
Sahar Samimi
 عضو کمیته جوان و دانشجو
پریسا سامانی منفرد
Parisa Samani Monfared
احمدرضا بهجتی
Ahmad Reza Behjati
 عضو کمیته مودک و نوجوان
علی اسدپور
Ali Asadpour
    مسئول ضبط صدا
محمود نیسی                                           Mahmood Neisi
آیدین شفیع نژاد                                               Aidin Shafi Nezhad
مهران فاضل زاده حبیب آبادی                         Mehran Fazelzadeh Habibabadi
جلال پور صادقی                                              Jalal Poorsadeghi
 فائزه رضایی                                                         Faezeh Rezaee
سینا شایگان                                                      Sina Shaygan
کازیبه جاوید                                                      kazibe Javid
طناز بروفر                                                   Tannaz Brofer