همکاران ما

نام و نام خانوادگی سمت
رحیله جهاندیده
Rahile Jahandideh
قائم مقام نمایندگی نیدرزاگسن،
عضو کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
منوچهر شفائی
Manoochehr Shafaei
ریاست هیئت مدیره
صدیقه جعفری
Sedighe Jafari
مسئول کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی،
مشاور امور حقوق بشر کانون و دیدبانی
محمد حسین بیداروند
Mohammad Hosein Bidarvand
عضو هیئت رئیسه، مسئول امور کمیته ها
مجتبی قاسمی سامنی
Mojtaba Ghasemi Sameni
عضو هیئت رئیسه، قائم مقام امور اداری و مالی کانون
سیمین مسکینی
Simin Meskini
مسئول امور مالی کانون
علی هداوند میرزایی
Ali Hadavand Mirzaee
مسئول به روز رسانی وب سایت نمایندگی نیدرزاگسن
مهدی عطری
Mehdi Atri
مسئول امور چاپ و توزیع ماهنامه
عرفان کاظم
Erfan Kazem
مسئول امور چاپ و توزیع ماهنامه
بیتا اسدپور
Bita Asadpour
عضو کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
منشی جلسات ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن
دیانا بیگلری فرد
Diana Biglari Fard
عضو کمیته دفاع از حقوق زنان،
عضو کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان،
عضو کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان،
عضو کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان،
عضو کمیته آموزش و پژوهش
علی اسدپور
Ali Asadpour
مسئول ضبط صدا
احسان سرگزی
Ehsan Sargazi
عضو کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
محمد حسین ملائی برزی
Mohammedhossein Mollaeibarzi
عضو کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
شایسته علی گلزار
Shayesteh Ali Golzar
عضو کمیته دفاع از حقوق زنان
قاسم ساکی
Ghasem Saki
عضو کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
بهادر تهی ماسوله
Bahador Tohi Masole
حسام ناصحی ارجمند
Hesam Nasehi Arjmand
اشکان اسدی
Ashkan Asadi
عضو کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
پروانه جلیلی
Parvaneh Jalili
کاوه شیخ محمدی
Kaveh Sheykh Mohammadi
عضو کمیته دفاع از محیط زیست
عضو کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
سپیده کرامت بروجنی
Sepideh Keramat Boroujeni
عضو کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
اشکان میرشکاری
Ashkan Mirshekari
سامان راکی
Saman Raki
عضو کمیته دفاع از محیط زیست