اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی( 414 )

edam01

به اعدام زندانیان سیاسی و فعالین مدنی اقوام ایرانی پایان دهید

 

ماده 2  اعلامیه جهانی حقوق بشر
1) هر كس ميتواند بدون هيچ تمايز، خصوصاً از حيث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه ي آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد .
2)  بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني كه شخص به آن تعلق دارد . خواه اين كشور مستقل، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.

تداوم و گسترش اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی علیه اقوام و ملل ایرانی شامل احضار و دستگیری های خودسرانه، محاکمه های غیر علنی و بدون حضور وکیل، محکومیت به زندان، اعدام های علنی و غیرعلنی و کشتار در مناطق مختلف ایران توسط حکومت اسلامی از جمله اعدام تلافی جویانه 16 انسان در بلوچستان و اعدام دو زندانی سیاسی کرد (حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی) را محکوم کرده  و خواهان:

توقف فوری صدور حکم اعدام باهر دلیل و بهانه،

توقف فوری اقدامات خشونت آمیز علیه تمامی دگراندیشان و آزادیخواهان

آزادی بدون قید و  شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، دربند هستیم.

فعالین حقوق بشر بدینوسیله از کلیه آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر دعوت می نمایند، ضمن موضع گیری قاطع در برابر این اقدامات سرکوبگرانه، تلاش خود را برای نجات جان سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام بعمل آورند.

414

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.