آخرین بروز رسانی کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مردی در تاریکی: پل استر ، ترجمۀ خجسته کیهان

باغ وحش انسانی: دزموند موریس، ترجمۀ پرویز پیر

راه کمال: دکتر بهرام الهی

چه کسی پنیر مرا جا بجا کرد: اسپنسر جانسون، ترجمۀ شمسی بهبهانی

آیا تو آن گمشده ام هستی: باربارادی آنجلیس، ترجمۀ هادی ابراهیمی

http://ketab.bashariyat.org/?p=66

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.