فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016

نمایندگی اتریش برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

وضعیت مدارس در ایران

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

فرداد عسکری: فعال حقوق بشر

مدارس ایران در سال تحصیلی جدید

دلارام دره شوری: فعال حقوق بشر

مدارس غیر انتفاعی

زرین تاج الیاسی: فعال حقوق بشر

بهداشت مدارس

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

در پایان جلسه برنامه ریزی برای ماه آینده

زمان : 28 نوامبر ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان : پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی اتریش

View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran Namayandegy

مسئول جلسه : درسا دره شوری

منشی جلسه : دلارام دره شوری

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی اتریش

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.