نشست ماهانه اعضای نمایندگی هانوفر در 29 یونی

گردهمائی

بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران

شنبه هشتم تیرماه 1392 برابر با 29 یونی 2013ساعت 30/11

VVMIran

zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.  Vereinigung

Postfach 5242

30052 Hannover

Tel:+495119793407-  01632611257

Fax:+495112617376

Email: info@basharyat.de     www.bashariyat.de

برنامه سازان:

شهین افتخار مقدم:

گزارش و تحلیل خبری موارد نقض حقوق بشر در ایران  در ماه گذشته

    حسین بهرخو:

بررسی تلاش فعالان حقوق بشر و نتایج آن

آقای سعید پژوهیان :

                                        انطباق منشور سازمان ملل با قانون اساسی ایران

سخنرانان و موضوع سخنرانی: 

رزا خلیلی :

آسیب شناسی جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران

میترا حقیقی :

بررسی حقوق زنان

                                          شعر خوانی:      حسین بهرخو،     عزت الله اسدی

بحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش

در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

مکان :       هانوفر، فرای سایت هایم ریک لینگن

Freizeitheim Rickligen

Ricklinger Stadtweg 1

30459 Hannover

امکان دسترسی : خط های 3 _ 7 _ 17   به سمت  Wettbergen  ، ایستگاه   Beekestraße        ،

مسئول جلسه : رضا زارعی

منشی جلسه : رضا کریمی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.