گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی اردیبهشت 1395

تهیه و تنظیم : جمیله بدیرخانیسپیده صفری

گزارش تنظیم شده  دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقوام و ملل در ایران تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ میباشد. این گزارش بهصورت آماری و تحلیلی  ارائه میشود،و به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت بهخصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان در ایران محسوب میشود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها میتوانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیدهبانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارشهای سایر گروهها و رسانهها را بیابند.

فشار بر اقلیتهای قومی همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های قومی دشمنان کشور هستند، و ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های قومی و بازداشت و اعدام و حبسهای طولانی مدت  را سرلوحه دشمنی با اقوام و ملل حائز اقلیت  دیگر را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های قومی در ایران است.

و در ادامه گزارش خبرهای ماخوذه از خبرگزاریهای معتبر:

بیش از ۷۰ زندانی سیاسی با اتهام محاربه در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر کرج نکهداری می‌شوند که با توجه به حذف ماده ۱۸۶ محاربه، بایستی در مورد احکام آنان بازبینی صورت گیرد. با این بازبینی اکثر آنان از زندان آزاد خواهند شد. لیستی که درپی می‌آید اسامی ۳۲ تن از این زندانیان با حکم مربوط در این دو زندان است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با توجه به حذف ماده ۱۸۶محاربه بایستی در مورد احکام زندانیان سیاسی با این اتهام بازبینی صورت پذیرد. در همین راستا هرانا به انتشار لیست اسامی ۳۲ تن از این زندانیان در زندان‌های رجایی‌شهر کرج و اوین اقدام می کند.

ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گفت: “اگر فردی در راه اهداف حزب یا سازمان مسلحی به شرط وجود مرکزیت و آگاهی، فعالیت موثر نماید (هوادار یا عضو) محارب محسوب و به مجازات آن محکوم می گردد.

این ماده در ماده ۲۸۸ قانون جدید اشعار داشته است “گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی‌ایران، قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.

پیش‌تر عده‌ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی در نامه ای خطاب به مردم ایران در خصوص اصلاح قانون به بررسی این ماده پرداخته بودند که این نامه از نظر انطباق، بررسی و پردازش بر مبنای اصول علمی و مواد قانونی، مورد بررسی و تایید آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده وکلای سرشناس نیز قرار گرفته بود.

در این نامه آمده بود

اولا: هیچکدام از محکوم شدگان که هزاران نفر از آنها تا به حال اعدام گردیده اند، حتی عمل‌شان منطبق با ماده فوق، فعالیت موثر نبوده است در صورت تشکیل دادگاه صالحه می توان با استناد به پرونده ها و اسناد موجود این ادعا را ثابت کرد

ثانیا: تعریف و مصادیق محاربه در فقه به خوبی تشریح گردیده و ماده فوق بدعتی خلاف شرع و قانون اساسی بود که به موجب درک جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مواد ( ۱۰، ۹۹، ۲۷۹، ۱۲۰، ۷۲۸) فسخ و منتفی گردیده اند ( یعنی تا به این روز دادگاه‌ها با استناد به مواد فوق مرتکب اعمال ضد انسانی می‌شدند) و باید طبق قانون به دنبال فسخ شدن مواد فوق، افرادی که به موجب مواد مورد اشاره محکوم شده بودند فورا آزاد گردند، که متاسفانه قوه قضائیه تن به حکمیت قانون صریح و روشن و بدون ابهام فوق نداده و محکومین مشمول مواد غیر قانونی که فسخ شده اند از تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ در توقیف غیر قانونی هم‌چنان در زندان بسر می برند.

محمد مقیمی از وکلای دادگستری و فعال در زمینه حقوق بشر نیز با تایید این موضوع در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “بایستی با فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری موجبات اعمال این قانون جدید و آزادی این متهمان فراهم آید.

پیش‌تر هرانا اسامی ۲۷ زندانی سنی مذهب با اتهام محاربه و حکم قطعی اعدام را منتشر کرده بود.

لیست اسامی ۳۲ تن از زندانیان با اتهام محاربه و احکام صادره در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر به ترتیب نام و نام‌خانوادگی، سال دستگیری و حکم زندانی:

زندان رجایی‌شهر کرج :

1 : محمد نظری، سال ۷۲، حکم حبس ابد

2 : خالد فریدونی، سال ۷۷، حکم حبس ابد

3 : عمر فقیه پور، سال ۷۷، حکم حبس ابد

4 : خالد هردانی، سال ۷۹، حکم حبس ابد

5 : فرهنگ پورمنصور، سال ۷۹، حکم حبس ابد

6 : شهرام پورمنصور، سال ۷۹، حکم حبس ابد

7 : سعید ماسوری، سال ۷۹، حکم حبس ابد

8 : افشین بایمانی، سال ۷۹، حکم حبس ابد

9 : حمزه سواری، سال ۸۴، حکم حبس ابد

10 : جعفر اقدامی، سال ۸۶، حکم ۱۰ سال حبس

11 : پیروز منصوری، سال ۸۶، حکم ۱۸ سال حبس

12 : صالح کهندل، سال ۸۶، حکم ۱۰ سال حبس

13 : حسن صادقی، سال ۹۴، حکم ۱۵ سال

14 : ابوالقاسم فولادوند، سال ۹۲، حکم ۱۵ سال

15 : حسن آشتیانی، سال ۹۲، حکم ۱۵ سال

16 : رمضان احمد کمال، سال ۸۷، حکم ۱۰ سال

17 : محمد اکرمی پور، سال ۹۲، حکم ۱۵ سال

18 : پیمان عارفی، سال ۸۸، حکم ۱۵ سال

19 : احمد کریمی، سال ۸۸، حکم ۱۵ سال

20 : زانیار مرادی، سال ۸۷، حکم اعدام

21 : لقمان مرادی، سال ۸۷، حکم اعدام

22 : هوشنگ رضایی، سال ۸۹، حکم اعدام

زندان اوین:

23 : احمد دانشپور مقدم، ۶ دی ۸۸، حکم اعدام

24 محسن دانشپور مقدم، ۶ دی ۸۸، حکم اعدام

25 : علی زاهد، اردیبهشت ۸۷، حکم حبس ابد

26 : هادی قائمی، ۶ دی ۸۸، حکم ۱۵ سال

27 : ریحانه حاج ابراهیم دباغ ، ۶ دی ۸۸، حکم ۱۵ سال

28 : مریم اکبری منفرد، ۱۱ دی ۸۸، حکم ۱۵ سال

29 : فاطمه مثنی، سال ۹۲، حکم ۱۵ سال

30 : صدیقه مرادی، ۱۱ اردیبهشت ۹۲ حکم ۱۰ سال

31 : بهناز ذاکری انصاری، ۶ تیر ۹۱، حکم ۱۰ سال

32 : زهرا زهتابچی، ۲۴ مهر ۹۲ حکم ۱۲ سال 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان، ضمن اعلام این خبر بیان داشت “پرونده ای که متهم آن دارای سوابق متعدد کیفری از جمله ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمایی با قداره بود و اقدام به ایجاد ناامنی در محیط روبروی پارک و شکستن شیشه مغازه ها و خودروهای افرادی که به همراه خانواده در داخل پارک بوده و در حضور آنها اقدام به هجوم و تخریب نموده بود، با اقدام سریع و قاطع قانونی دادگستری استان منتهی به صدور حکم اعدام برای متهم آن گردید.

 

خبرگزاری هرانا – چهار شهروند کامیارانی صبح امروز توسط نیروهای وابسته به اداره اطلاعات این شهر در منازل شخصی خود بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات صبح امروز در شهر کامیاران طی مراجعاتی جداگانه به منازل چهار شهروند ساکن این شهر آنها را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

 

در حادثه تیراندازی به‌روی کاسبکاران، جوانی ٢٨ ساله به نام عباس آتش‌بریک در دم جان می‌سپارد.

خبرنگار کُردپا در پیرانشهر با تأکید گزارش، افزود: کمین نظامیان در نقطه مرزی “کنه‌ ری” بوده که با شلیک ده‌ها تیر همراه بوده است.

عباس آتش‌بریک از اهالی روستای “حمزه‌آباد” از توابع بخش لاجان می‌باشدهفته‌ی گذشته نیز در حادثه مشابهی در مرز “سرو”ی ارومیه کولبر دیگری به نام عزت تارامن در گلوله‌پراکنی نیروهای مسلح جان سپرد.

بنابه تعریف عرفی؛ کولبر به افرادی می‌گویند که اجناس و کالاها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند.

چندی قبل علی خامنه‌ای درباره پدیده‌ی موسوم به قاچاق کالا عنوان کرده بود که منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کوله‌برهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست.

 

خبرگزاری هرانا ـ حکم سنگین دو دوست که ۱۲ سال پیش با انگیزه سرقت، راننده پیکان را در دره ای در جاجرود کشته بودند در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد. این متهمان جمعا به اعدام، ۵۰ سال زندان و شلاق محکوم شدند.

 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از هرانا – چهارده سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای مشترک، نگرانی خود را از شرایط افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی مبتلا به سرطان که بصورت تبعیدی محکومیت ۲۵ ساله خود را در زندان میناب می گذراند اعلام کردند. این سازمانها با بر شمردن موانع و محدودیتهای افشین سهراب زاده برای برخورداری از رسیدگی های پزشکی، سلامت و جان او را در معرض تهدید دانستند و از نهادهای مسئول خواستند بنا بر معاهدات حقوق بشری و قوانین داخلی دسترسی وی به خدمات پزشکی و برخورداری ایشان از یک دادرسی علنی و عادلانه را فراهم کنند.

علیرضا گلی‌پور، زندانی امنیتی و سیاسی محبوس در زندان اوین، به ۳۹ سال زندان محکوم شد.

آزیتا قره‌بیگلو وکیل آقای گلی‌پور در گفت‌وگو با صدای آمریکا خبر صدور این حکم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی را تایید کرد.

آژانس کُردپا: مقامات تأمینی ـ تربیتی حکومت اسلامی در زندان‌های ارومیه، یزد و مشهد اقدام به اعدام حداقل ١٣ شهروند کردند که اجرای اعدام ٦ شهروند کُرد و تُرک در ارومیه به مورد اجراء درآمده است.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، سحرگاه امروز سه‌شنبه، ٢٧ اردیبهشت‌ماه، شش زندانی مربوط به جرایم مواد مخدر در محوطه‌ی داخلی زندان دریا در ارومیه اعدام شدند.

خبرگزاری هرانا ـ دادستان عمومی و انقلاب ساری، از اجرای حکم قصاص یک متهم به “قتل” صبح امروز، در محوطه زندان ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام اسدالله جعفری، گفت: “محکوم س-ر ۳۱ ساله، فرزند محمدرضا که به اتهام “قتل” مرحوم م-س فرزند نصرت الله، به قصاص محکوم شده بود، صبح امروز با حضور اولیای دم در محوطه زندان ساری به دار مجازات آویخته شد.”

خبرگزاری هرانا – صبح روز جاری در زندان مرکزی ارومیه دو زندانی با اتهام قتل با اجرای اعدام قصاص شدند و یک زندانی دیگر توانست با جلب رضایت اولیای‌دم از طناب‌دار نجات پیدا کند.

خبرگزاری هرانا ـ بامداد امروز دو زندانی به اتهام “تجاوز به عنف”، در زندان مرکزی یاسوج به دار آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از برنا، دادستان یاسوج گفت: “این دو متجاوز به عنف حدود یک سال و نیم پیش در یکی از مناطق شهرستان بویراحمد مرتکب جرم و تجاوز به عنف شده بودند که پس از طی مراحل قانونی حکم اعدام آنها صبح امروز اجرا شد.”

خبرگزاری هرانا – روز جاری زکیه حر نیسی از فعالین عرب ساکن اهواز بدون ارائه هیچ حکمی توسط نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات در منزل مسکونی‌اش بازداشت و پس از ضبط وسایل ارتباطی و شخصی‌اش به ستاد خبری منطقه منتقل شد.

خبرگزاری هرانا ـ دادستان عمومی و انقلاب یزد خبر داد که سه زندانی به اتهام “جرائم مواد مخدر”، یک زندانی به اتهام “سرقت مسلحانه” و دو زندانی دیگر نیز به اتهام ” زنای به عنف”به دار آویخته شدند.

خبرگزاری هرانا ـ زندانی متهم به “قتل” طلافروش مشهدی صبح امروز در ملاء عام و در نزدیکی محل حادثه به دار آویخته شد، همدست او نیز به تحمل زندان طولانی مدت محکوم شده است.

بازداشت شدگان نصیر آباد با گذشت بیش از ۵۰۰ روز همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ۱۰ نفر از جوانان نصیرآباد که در ۱۴دی ماه ۹۳ بازداشت شدند همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ، به نقل از فارس، پیش از ظهر امروز درپی تماس شهروندان به پلیس ۱۱۰ مبنی برقتل و مرگ ۳ شهروند در منطقه “کارخانه نمک” زاهدان ماموران انتظامی زاهدان برای موضوع به محل اعزام شدند.

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی رشت

خبرگزاری هرانا ـ صبح امروز دو زندانی به اتهام “جرائم مواد مخدر” و یک زندانی به اتهام “تجاوز به عنف” در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند.

قتل یک کولبر در پی تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه هفته جاری یک کولبر جوان در «مرز سرو» ارومیه هدف مستقیم شلیک نیروهای انتظامی قرار گرفت و کشته شد.

خبرگزاری هرانا ـ صبح دیروز یک زندانی به اتهام “جرایم مواد مخدر”، در زندان مراغه به چوبه دار آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اویان نیوز، روز پنجشنبه ۲۳ اردبیهشت ماه، زندانی به نام “بهنام محمدی۳۵ ساله پس از تحمل ۵ سال حبس در زندان مراغه اعدام شد.

افزایش نگرانی ها از وضعیت محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر محبوس

خبرگزاری هرانا – محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار زندانی و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان علیرغم ابتلا به بیماریهاى متعدد و پیشرفته در اعتراض به پرونده سازى اخیر از ١٩ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زده است. نزدیکان وى در گفتگو با هرانا به تشریح این نگرانی ها و دلایل متعدد آن پرداختند.

دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

خبرگزاری هرانا – از شش زندانی محکوم به قصاص که روز گذشته در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند، صبح امروز دو تن از آنان درپی عدم رضایت شاکی به دار آویخته شدند و چهارتن دیگر به بند عمومی بازگشتند.

اعدام یک محکوم در زندان مرکزی مشهد

خبرگزاری هرانا ـ پسر جوانی که به اتهام “قتل” به قصاص محکوم شده بود، در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شد.

یک زندانی کُرد در انظار عمومی به‌دار آویخته شد.

آژانس کُردپا: حکم اعدام یک شهروند هرسینی در استان کرمانشاه که به محاربه متهم شده بود اجرا شد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، نیروهای قضایی ـ امنیتی حکومت اسلامی ایران یک جوان کُرد با هویت “فردین.ر” را در میدان “آزادی” شهر کرمانشاه اعدام کردند.

اعدام یک زندانی در میناب

خبرگزاری هرانا ـ صبح امروز یک زندانی به اتهام “مواد مخدر”، در زندان میناب به دار آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، محسن بهاء الدینی به اتهام “مواد مخدر” در زندان میناب اعدام شد.

کاوه سهراب زاده برادر افشین سهراب زاده بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا – صبح امروز کاوه سهراب زاده، برادر افشین سهراب زاده زندانی سیاسی مبتلا به سرطان، در پی پیگیری روند درمان برادرش توسط ماموران سپاه پاسداران دستگیر شد..

 وزارت اطلاعات بار دیگر مانع شرکت مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزاد شهر در همایش دانش آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولانا محمد حسین گرگیج مدیر دار العلوم گالیکش و امام جمعه اهل سنت آزادشهر استان گلستان، پیش از اقدام برای سفر به همایش دانش آموختگی دارالعلوم زاهدان طی تماسی از طرف وزارت اطلاعات از مشارکت در این همایش منع شد.

خبرگزاری هرانا – به خانواده «سامان قادری آذر» شهروند بوکانی که ۲۳دی ماه سال گذشته بازداشت شده بود گفته شده است نامبرده به بند دوالف سپاه پاسداران در تهران منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان قادری آذر فرزند غفور٬ متولد ۱۷ مرداد ۱۳۷۰ که به شغل عکاسی اشتغال داشت مورخ ۲۳دی ماه سال گذشته در محل کارش توسط ماموران اطلاعات سپاه بوکان بازداشت شد.

آژانس کُردپا: انفجار مین قطع عضو یک شهروند “اشنویە”ای را در پی داشت

بنا بر اخبار رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز دو شنبه ١٣ اردیبهشت ماه، یک شهروند کرد اهل “اشنویه” به نام “محمود صوفی محمودی” فرزند ابراهیم به علت انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.

خبرگزاری هرانا ـ یک زندانی ۲۵ساله، صبح روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، به اتهام “تجاوز” در زندان مشهد به دار آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، متهم طبق تحقیقات پرونده به همراه یکی از دوستانش با موتورسیکلت اقدام به سوار کردن نوجوانی به بهانه رساندن به روستا در جاده فرعی نیشابور می کنند ولی نوجوان را به مکانی خلوت کشاندند و او را مورد تجاوز قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دادگستری کل استان اردبیل، دو متهم که طی دو پرونده ی جداگانه ای به ترتیب، نفر اول به اتهام “مشارکت در نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه به مقدار بیش از هفتاد گرم” و فرد دیگر به اتهام “حمل مواد مخدر از نوع هروئین وشیشه به مقدار بیش از یک کیلو و هفتصد گرم”، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اعدام محکوم شده بودند، پس از تأئید حکم توسط دادستان کل کشور، حکم اعدام آنها صبح امروز در زندان مرکزی اردبیل به اجراء گذاشته شد.

خبرگزاری هرانا ـ یک زندانی متهم به “قتل”، در زندان نهاوند از توابع استان همدان به دار آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دادگستری استان همدان، حکم قصاص محکوم “م.ر” به اتهام “قتل” در شهر نهاوند در محل زندان نهاوند به اجرا در آمد.

آژانس کُردپا: از سرنوشت دو شهروند کُرد که بیش از سه ماه قبل بازداشت شدند اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، یک جوان ٢٤ ساله به نام سیروان کمالی که بازداشت او از سوی مأموران امنیتی بوکان صورت گرفته، سرنوشت نامعلومی دارد.

آژانس کُردپا: دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام یک فعال عقیدتی کُرد را به زندان ابلاغ کرده است.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در پی اعتراض کاوه ویسی فرزند ابراهیم به صدور حکم اعدامش، دیوان عالی کشور حکم مزبور را تأیید و قطعی دانست.

آژانس کُردپا: وزارت اطلاعات برای در اختیار گذاشتن اطلاعات در مورد زندانیان کرد، از خانواده‌ها درخواست همکاری امنیتی می‌کند.

طبق گزارش رسیده به کُردپا، از طرف اطلاعات شهر ارومیه از خانواده‌ی سه نفر از زندانیان کرد درخواست همکاری امنیتی شده است.

خبرگزاری هرانا– امروز دست‌کم پنج فعال کارگری با نام‌های آقایان «لطف اله احمدی»، «نادر رضا قلی»، «حسین حسن‌آبادی»، «یدالله صمدی» و «زاهد مرادی» توسط نیروهای امنیتی در تجمع روز کارگر در شهر سنندج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

برخورد بی ضابطه ماموران انتظامی سبب مرگ پیرمرد زاهدانی شد.

خبرگزاری هرانا ـ حاج نیاز محمد رخشانی یکی از معتمدین و ریش سفیدان زاهدانی بر اثر بازداشت و برخورد بی ضابطه ماموران کلانتری ۱۲ زاهدان جان داد.

خبرگزاری هرانا– صبح امروز حکم اعدام دو زندانی دیگر با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج اجرا شد با احتساب این موضوع شمار اعدام شدگان دو روز گذشته ندامتگاه مرکزی کرج به سه تن افزایش یافت.

خبرگزاری هرانا– دو شهروند هرمزگانی به نام‌های «سعید احمدی» و «زرخاتون سعدینی» به ترتیب از ۵ ماه و ۱۰ روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و تاکنون از مکان نگهداری و سرنوشت آنان اطلاعی حاصل نشده است.

خبرگزاری هرانا – دست‌کم یکصد زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه فراخوانده شدند و به آن‌ها اعلام شد تا سه ماه آینده «تکلیف‌تان» روشن می شود. این اقدام کم سابقه موجی از نگرانی در بین زندانیان و خانواده های آنان ایجاد کرده است.

خبرگزاری هرانا ـ دادستان عمومی و انقلاب قزوین، از اجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به “قتل”، صبح روز گذشته در محوطه زندان مرکزی قزوین خبر داد.

خبرگزاری هرانا – هشت زندانی شامل سه متهم به قصاص و پنج زندانی از محکومان جرایم مواد مخدر طی دو روز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

خبرگزاری هرانا ـ دادستان عمومی و انقلاب ساری گفت که یک زندانی صبح امروز، به اتهام “قتل”، در محوطه زندان ساری به دار آویخته شد.

امار اعدام در شهرهای مختلف در اردیبهست ماه : 48 نفر به گفته مسئولین قضایی ایران با جرمهای قصاص و مواد مخدر.

بیخبری و بازداشت طبق گزارش خبرگزاریها : حدود 25 نفر

کشته شدن بر اثر تیراندازی ماموران مرزی : 3 نفر کولبر

قتلهای زنجیره ای و مشکوک در زاهدان : 5 نفر

صدور جدید حکم اعدام : 5 نفر

لازم به ذکر است حدود 100 زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه منتظر اجرای حکم هستند که این احکام به انان ابلاغ گردیده است .

 

 

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.