فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون

 یکشنبه  7 جولای 2013 ساعت 16,00

بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک

VVMIran

zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.  Vereinigung

Postfach 5242

30052 Hannover

Tel:+495119793407-  01632611257

Fax:+495112617376

Email: info@basharyat.de     www.bashariyat.de

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه  7 جولای 2013 ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار خواهد شد.

بررسی وضعیت اداری کانون

1.      خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم (5 دقیقه)

2.       بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری ( 10 دقیقه )  

3.        گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه) 

نمایندگی های ،  هانوفر،   کیل،  سوئیس، ترکیه،  سوئد، اشتوتگارت، عراق، ماگدبورک   (هر نمایندگی 5 دقیقه)

4.       گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی  ( 5 دقیقه )  

5.        گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه) 

کمیته دفاع از حقوق زنان،  کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو،  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)

6.      گزارش امور فرهنگی و پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای بهرخو (5 دقیقه)

7.      گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای علی یاری (5 دقیقه)

8.      گزارش اداری و عملکرد آن توسط اعضاء  آقای بنیادپور (5 دقیقه)

9.      گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقیقه ) 

10.  گزارش مالی و بررسی آن خانم حقیقی ( 5 دقیقه ) 

11. گزارش گروه برنامه ریزی جلسه 14 دسامبر توسط آقای شریف پور (5 دقیقه)

12.    گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 20 دقیقه  )

صدر هیئت رئیسه،  قاتم مقام و مسئول نمایندگیها و کمیته ها، عضو هیئت رئیسه و مسئول امور اداری، مالی   (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه) 

13.   پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 50 دقیقه ) 

مکان: پالتاک

Paltalk:

Social Issues and Politics 

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran 

 یادآوری:

1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون  

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.