معرفی کتاب جدید

سازمان جاسوسی الله

از روزى كه خمينى به ملت ۳۵ ميليونى ايران گفت شما همه بايد مأمور اطلاعات و امنيت باشيد، خود رژيم پس از آن همه قتل و كشتارها همه را بخواهى نخواهى به گونه اى در جهان وانمود كرده است كه اطلاعاتى و مأمور جمهورى اسلامى هستند.اين مسئله براى هيچ شخص و گروهى هم استثناء ندارد هر چند ۹۹ درصد اين ادعاها كذب و نادرست بوده است اما از همان فرداى انقلاب و آغاز اعدام ها اين مسئله مطرح شد كه در پى همكارى برخى از شخصيت هاى بالاى وابسته به گروه هاى مقتدر سياسى اين ادعا كه فلانى با جمهورى اسلامى است را تشديد كرده و اين تفكر را تقويت كردند

 

http://ketab.bashariyat.org/?p=10995

 

……………………………………………………………………………………………………………….

از حجّتیه تا کمونیسم کارگری

بابک یزدی، فعال و مدافع زندانیان سیاسی، از بنیانگذاران «سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران» و کانون خاوران، مدیر اجرایی کانون خاوران، عضو کمیته ی مرکزی حزب کمونیست کارگری و دبیر کنونی این حزب در شرق کانادا می‌باشد.مجموعه پیش رو، شامل بخشی از خاطرات، گزارشات، مصاحبه‌ها و نوشته هایی است که در سال‌های اخیر در سایت ها، نشریات و روزنامه‌های مختلف به چاپ رسیده است.نویسنده اشاره می‌کند که «همه ما انسان‌ها در پروسه زمان و مکان تغییر می‌کنیم و همانطور که در متن کتاب مشاهده خواهید کرد، من نیز از این قاعده مستثنی نبوده ام. ولی‌ آنچه در مورد من، برای خود و تعداد زیادی از دوستان جالب بوده این است که من از منتهی‌ الیه راست و مذهبی‌ دگم در سنین کودکی، یعنی‌ از جلسات حجتیه و بهائی ستیزی شروع کرده و در این مسیر، سال‌ها با شریعتی‌ و مجاهد و بعد هم در پروسه چپ شدن، مدت‌ها با فدایی و راه کارگر بوده ام تا به جنبش و حزب کمونیسم کارگری رسیده ام. همانطور که از نام کتاب پیداست، این نوشته‌ها و خود من در پروسه زمانی‌ و مکانی، شکل گرفته و تغییر یافته ایم و برخورد و نظرات من به جریانات، افراد، نشریات،و سازمان‌های سیاسی نیز در حال تغییر بوده و طبیعتا برخی‌ از مطالب و نوشته‌های مندرج در این دفتر، مربوط به سال‌ها پیش اند که لزوما همهٔ آنها نظرات امروزی من نیستند.

http://ketab.bashariyat.org/?p=10991

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

روانشناسی شکنجه

کتاب پیش رو تلاشی است در جهت برسی‌ پدیده ارشاد و توبه. زندان در جمهوری اسلامی کارکردی فراتر از مجازات دارد. زندان در هم آمیختگی اش با مذهب، نهادی است با هدف زیر و رو کردن رفتار شخصیت انسان ها. روش‌های مورد استفاده در خدمت هدف چیزی نیست جز به کار گیری اشکال مختلف شکنجه و این نوشتار جستاری است در مقوله روانشناسی‌ شکنجه.

http://ketab.bashariyat.org/?p=10984

این نوشته در مطالب و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.