فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر

نشست ماهانه اعضای نمایندگی هانوفر

 

بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران

 

شنبه 11 خرداد 1392 برابر با  اول  یونی 2013ساعت 30/11

 

VVMIran

zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.  Vereinigung

Postfach 5242

30052 Hannover

Tel:+495119793407-  01632611257

Fax:+495112617376

Email: info@basharyat.de    www.bashariyat.de

گردهمائی ماهانه اعضای نمایندگی هانوفر

بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران

 

شنبه 11 خرداد 1392 برابر با  اول  یونی 2013ساعت 30/11

برنامه سازان:

خانم رزا خلیلی:  گزارش و تخلیل خبری موارد نقض حقوق بشر در ایران  در ماه گذشته

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

آقای آرمین غضنفرپور: تحلیل اوضاع سیاسی و اقتصادی روز ایران

آقای روزبه کیال قزوینی: تحلیل مسائل حقوق زنان

شعر خوانی: آقایان حسین بهرخو، عزت الله اسدی

 

بحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش

در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

مکان : فرای سایت هایم ریک لینگن

Freizeitheim Rickligen

Ricklinger Stadtweg 1

30459 Hannover

امکان دسترسی : خط های 3 _ 7 _ 17   به سمت  Wettbergen  ، ایستگاه   Beekestraße     

   ،

مسئول جلسه : صدیقه جعفری

منشی جلسه :    سعید پژوهیان

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.