پیام رسانه ای برنامه نظارت بر حمایت

از مدافعان حقوق بشر ایران

https://www.fidh.org/16830

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.