ادامه خصومت دولت ایران در رابطه با جامعه بهاییان کشور

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر باور[دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با  باورمندان ادیان دیگر قرار داده‌اند.

متاسفانه اخیراً شاهد اخراج های بی دلیل شهروندان بهایی از دانشگاه های ایران و توهین مکرر پیشوایان مذهبی کشور هستیم و مسئولان کشور هم هیچگونه واکنشی به این نقض گسترده حقوق اقلیت های مذهبی در کشور نشان نمی دهند.

برابری حقوق شهروندی و تحصیل، ابتدایی ترین حق اجتماعی هر فرد در هز نقطه جهان است. آیت الله موسوی بجنوردی در مصاحبه ای با تکیه به فرمان 8 ماده ای آیت الله خمینی تاکید میکند که تنها ادیان ابراهیمی می توانند از حقوق شهروندی و حق تحصیل برخوردار باشند و استفاده از جمله هر کس در منشور شهروندی حقوق بشر تنظیم شده در دولت روحانی به هیچ وجه حتی شامل ادیان غیر ابراهیمی از جمله بهاییان نمی شود این روحانی در مصاحبه خود  با خبرگزاری فارس ادامه داد: « هیچوقت ما نمی‌گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد.»

ای اشک بمان، فرود تو ممنوع است، ای آه نرو، صعود تو ممنوع است.

اینان که به هست و نیست مشکوک هستند، در فلسفه اشان وجود تو ممنوع است.

آیا نشنیدی که یکی از علما فتوا داد، همخوابی تار و پود هم ممنوع است؟.

حتی علما به ادبا می گویند، چسباندن مو به عود هم  ممنوع است.

 اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان کانون دفاع حقوق بشر در ایران چنین اظهاراتی را در ادامه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بهاییان در ایران می دانند و اعلام میدارند که: اظهارات آیت الله محمدموسوی بجنوردی، به عنوان یکی از افراد مذهبی صاحب نفوذ، زمینه را برای اعمال خشونت و نقض حقوق انسانی شهروندان بهایی توسط کسانی که با توجیهات مذهبی به چنین رفتارهایی اقدام می کنند فراهم می سازد.

554

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.