خطر مرگ هر لحظه اقوام و ملل ایرانی را تهدید میکند

دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی خصوصا در برخورد با اقوام وملل ایرانی است و هرازگاهی به بهانه های مختلف اقوام وملل ایرانی را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده، عده ای را  یا به خاک و خون میکشد و یا راهی زندان میکند.

واین بار نیروهای امنیتی درمنطقه خوزستان و کردستان به تعدادی از هموطنان بی دفاع عرب و کرد ما در منطقه حمله کرده و آنان رابه جرم کولبری کشته ومجروح ساخته و ده ها تن را نیزراهی زندانهای مخوف خود کرده است.

اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی کانون ضمن حمایت از خواسته های بحق این هموطنان که شامل آزادی رفت و آمد به کشورهای همجوار و تامین امنیت شغلی آنهاست، کشتار و سرکوب توام با دستگیری این هموطنان را محکوم کرده و خواهان:

1 . توقف سرکوب، کشتارکولبرها و شهروندان، دستگیری شهروندان،

2 . رسیدگی سریع به زخمی شدگان

3 . تامین امنیت شغلی

4 . آزادی بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان

5.رسیدگی به خواسته های به حق کلیه اقوام و ملل ایرانی میباشند

511

    کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.