گرد همائی و میز اعتراضی در هانوفر

اعتراض به: صدور حکم سنگسار، در دولت روحانی

اعتراض به: افزایش اعدام ها و ادعای رفرم، در دولت روحانی

اعتراض به: اعدام ها و شلاق زدن های خیابانی، در دولت روحانی

اعتراض به:بازداشت اقلیت های قومی و مذهبی، در دولت روحانی

اعتراض به: ادامه تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و اماکن، در دولت روحانی

اعتراض به:

ادامه نقض حقوق بشر، در دولت روحانی

با ما همراه شوید 

زمان برگزاری: 17.00 الی 19.00 دوشنبه 28 یولی 2014

مکان: هانوفر،  میدان :  Steintor  روبروی:  Burger King

مسئول برگزاری: میترا کفایت حقیقی 015755035862  

تدارکات: سیاوش عثمانی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی هانوفر

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.