هرگونه تبعیض جنسیتی محکوم است

ماده ی 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.
ماده ی 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه ی حاضر باشد ، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند.

همزمان با شروع مسابقات لیگ جهانی والیبال و حضور تیم ملی ایران در این مسابقه ها، باز هم خبر حذف زنان ایران از ورزشگاه ها بحدی قوت و شدت پیدا کرد که حتی در سایت فروش اینترنتی بلیط های این بازی جمله « حضور زنان در ورزشگاه ممنوع است» قید گردید .

آیا همه محرم بودند به جز زنان ایرانی؟!!

مسئولان از ورود زنان ورزش دوست ایرانی که برای دیدارمسابقه تیم های ایران و برزیل به سالن ورزشگاه آزادیآمده بودند، جلوگیری کردند.

اما زنان برزیلی، بدون هیچ ممانعتی به داخل ورزشگاه رفته و این مسابقات را بطور کامل واز نزدیک مشاهده کردند. که بعضی از زنان ایرانی با لباس برزیلی وارد سالن ورزشگاه شدند.

اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان:

 خواستار احترام به حقوق و آزادی  زنان ایرانی در جامعه بوده و از مسئولین میخواهند تا حقوق انسان ها را در همه شئون رعایت نمایند .

487

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.