دانشجوی زندانی ” مریم شفیع پور ” را آزاد کنید

ماده 5  اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
۲.  هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

خانم مریم شفیع‌پور، دانشجوی زندانی و از اعضاي فعال كميته زنان دانشجويى ، به علت فعاليت هاي خویش و همكارى با سايت هايى كه قاضى آنها را غير مجاز ناميده است، ۶۷ روز را در سلول انفرادی به سر برده و در نهایت توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، دهم اسفند ۹۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی» به ۷ سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات محکوم گردید. وی بدلیل تحمل بیش از دو ماه انفرادی هم اکنون دچار بیماری پوستی و طپش نامنظم قلب شده است. خانم شفیع پور درملاقات های کابینی با خانواده از ضرب و شتم خود خبر داده ولی خانواده ازبیم آنکه مبادا وضعیتش بدتر شود اطلاع رسانی نکرده اند.

کمیته جوان و دانشجوی کانون دفاع از حقوق بشری در ایران رفتار غیرانسانی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بازندانیان و فعالان دانشجوئی را که نقض آشکار مواد 5 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، به شدت محکوم نموده و خواهان آزادی بدون قید و شرط ایشان و فراهم نمودن شرایط درمان و نیز لغو ممنوعیت ادامه تحصیل وی در دانشگاه می باشد.

465

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.