فراخوان گردهمائی ماهانه در نمایندگی هانوفر

مجموعه ای از: 

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، اخبار و نقض حقوق ملت ایران

طی یک ماهۀ اخیر

 شنبه پنجم آپریل  2014 (12.00 الی 15.00)

برنامه سازان:

حفیظ رحیمی:

گزارش و تحلیل خبر عمومی ماه گذشته «نقض حقوق بشر در ایران» 

سعید پژوهیان: فعال حقوق بشر و مسئول امور صدا و تصویر کانون: 

بررسی و انطباق اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

 سخنرانی و موضوع سخنرانی: 

بیژن سامانی :فعال حقوق بشرو مسئول نمایندگی زاکسن- آنهالت

وضعیت پناهندگان به ایران

    مجتبی قاسمی سامنی: فعال حقوق بشر

بررسی وضعیت سایر ادیان در ایران

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش و درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

مکان: هانوفر، فرای سایت هایم کروکوس اتاق 203

Freizeitheim Krokus  –  Thie 6   –  30539 Hannover

امکان دسترسی: خط  6 به سمت Messe Ost ، ایستگاه Kronsberg

مسئول جلسه : سیاوش عثمانی

منشی جلسه : خانم پانیذ مقدم

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی هانوفر

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.