فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون

1

(یکشنبه 6 آپریل 2014 ساعت 1600 )

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

 جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 6 آپریل  2014 ساعت 1600 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

قابل توجه مسئولین نمایندگی ها و کمیته های محترم کانون :

لطفا قبل از جلسه  عمومی از ساعت 1500 تمامی مسئولین کمیته ها در اتاق کمیته ها و مسئولین نمایندگی ها در اتاق نمایندگی ها حاضر بوده و گزارشات و موضوعات خود را مطرح و نتایج آن را توسط مسئولین امور نمایندگی ها و کمیته ها و یا با تعیین نماینده در جلسه عمومی ساعت 1600 تصمیمات را برای همکاران اعلام نمایند.

برنامه های جلسه ی عمومی

بررسی وضعیت اداری کانون:

1. خوش آمد گوئی و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه (5 دقیقه)

2. گزارش تصمیم گیری های جلسه عمومی 2 فوریه توسط خانم خلیلی و بررسی ان توسط اعضا (10 دقیقه)

3. گزارش نمایندگی ها توسط نمسئول امور نمایندگی ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (10 دقیقه)

4. گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی (5 دقیقه)

5. گزارش کمیته ها توسط مسئول امور کمیته ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (10 دقیقه)

6. گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای سعید پژوهیان (5 دقیقه)

7. گزارش کتابخانه اینترنتی کانون عملکرد آن توسط اعضاء آقای توکل (5 دقیقه)

8 . گزارش رادیوی اینترنتی کانون عملکرد آن توسط اعضاء آقای توکل (5 دقیقه)

9. گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری (5 دقیقه)

10. گزارش مالی و بررسی آن خانم کفایت حقیقی (5 دقیقه)

11. گزارش صدر هیئت رئیسه، قاتم مقام ، مسئول امور اداری، مالی (هر عضو هیئت رئیسه 5 دقیقه)

12. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (45 دقیقه)

 مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقئق بشر در ایران

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

1. حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.

2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .رزا خلیلی

کمیته روابط عمومی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.