زمانی برای تائثیر گذار بودنمان

خطر دیپورت فعال سیاسی حمید تهرانی

و زمانی برای اتحاد:

http://www.gopetition.com/petitions/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.html#sign

 

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.