میز اعتراضی نمایندگی دانمارک، بخش نروژ

با ما همراه شوید

بزرگداشت روز زن، نــه به اعــدام

و آزادی بدون شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی

ماده 3 اعلا میه جهانی حقوق بشر

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

ماده 5 اعلا میه جهانی حقوق بشر

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

فراخوان گردهمائی و میز اعتراضی

زمان برگزاری:                 روهای شنبه 1/ 8 / 15 / 22 مارس 2014  از ساعت 10.00 الی 11.30  

محل برگزاری:                                         Norway, Trondheim torg, imot Vår Frue Kirke

برگزار کننده: زهرا مبینی  004745922205

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی دانمارک شعبه نروژ

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.