گزارش صوتی سخنرانی نمایندگی ترکیه در مورد حقوق زندانیان و شکنجه در ایران

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

         رضا جوادزاده : فعال خقوق بشر

بررسی شکنجه از منظر اسناد و کنوانسیون های بین المللی، حقوق بشر دوستانه

         کریم میرفرد :بررسی شکنجه از منظر حقوق موضوعه ایران

         حسین محمودی:نگاهی به شکنجه در زندان آذربایجان

         فرزاد نیکخواه :شکنجه قانونی در ایران

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1250

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.