بایگانی ماهیانه: آگوست 2017

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) 31 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) 31 آگوست 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه) 29 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه) 29 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 17 اگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 17 اگوست 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در 27 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در 27 آگوست 2017 بسته هستند

اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در 26 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در 26 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 5 آگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 5 آگوست 2017 بسته هستند

اطلاعیه 893 نمایندگی مالزی در خصوص برده داری مدرن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 893 نمایندگی مالزی در خصوص برده داری مدرن بسته هستند