بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

18

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017 بسته هستند

اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017 بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017 بسته هستند

اطلاعیه 868 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 868 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 867 کمیته دفاع از محیط زیست

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 867 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس ان بخش سوم)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس ان بخش سوم) بسته هستند

اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت بسته هستند

اطلاعیه 864 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص فرار مغزها

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 864 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص فرار مغزها بسته هستند