بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس)

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 802 کتابخانه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 802 کتابخانه بسته هستند

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان بسته هستند

کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان) بسته هستند

اطلاعیه شماره 800 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 800 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند