بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی اعضای کمیته اموزش و پژوهش 25 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه هم اندیشی اعضای کمیته اموزش و پژوهش 25 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017 بسته هستند

طلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای طلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395 بسته هستند

فراخوان کمیته محیط زیست 28 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته محیط زیست 28 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک بسته هستند