بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017 بسته هستند

(کلیپ صوتی (شرح پروتکل پناهندگان)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای (کلیپ صوتی (شرح پروتکل پناهندگان) بسته هستند

(کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری) بسته هستند

(کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش اول

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش اول بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017 بسته هستند