بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

اطلاعیه 797 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق توسط قوه قضائیه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 797 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق توسط قوه قضائیه بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی کانون 5 فوریه

http://bashariyat.org/?p=6796

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی کانون 5 فوریه بسته هستند

اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری میثاق بین المللی)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری میثاق بین المللی) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه جهانی کودک)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اعلامیه جهانی کودک) بسته هستند

(برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران)

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای (برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران) بسته هستند