بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون 4 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون 4 دسامبر 2016 بسته هستند

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016 بسته هستند