بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اذر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اذر ماه 1395 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017 بسته هستند

فعالیتهای نمایندگی استان نیدرزاگسن در سال 2016 میلادی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فعالیتهای نمایندگی استان نیدرزاگسن در سال 2016 میلادی بسته هستند

فعالیتهای نمایندگی هانوفر در سال 2015 میلادی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فعالیتهای نمایندگی هانوفر در سال 2015 میلادی بسته هستند

فعالیتهای نمایندگی هانوفر در سال 2014 میلادی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فعالیتهای نمایندگی هانوفر در سال 2014 میلادی بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 26 دسامبر2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 26 دسامبر2016 بسته هستند

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذرماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذرماه 1395 بسته هستند

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند