بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016 بسته هستند

تبریک سال نو میلادی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای تبریک سال نو میلادی بسته هستند

اطلاعیه شماره 785 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 785 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه شماره 786 نمایندگی هسن (گیسن) در خصوص دریاچه ارومیه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 786 نمایندگی هسن (گیسن) در خصوص دریاچه ارومیه بسته هستند

دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 27 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 27 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآذر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآذر ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی اولین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 25 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی اولین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 25 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته آموزش و پژوهش 23 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته آموزش و پژوهش 23 دسامبر 2016 بسته هستند