بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

اطلاعیه شماره 773 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 773 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترك نمايندگی ايالت بادن وورتمبرگ و كميته هنر مورخ 21 اكتبر2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترك نمايندگی ايالت بادن وورتمبرگ و كميته هنر مورخ 21 اكتبر2016 بسته هستند

فراخوان طوفان توییتری در حمایت از نرگس محمدی جهت اطلاع و انتشار بحضورتان ارسال میدارد

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان طوفان توییتری در حمایت از نرگس محمدی جهت اطلاع و انتشار بحضورتان ارسال میدارد بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 3 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 3 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی هسن (گیسن) 16 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی هسن (گیسن) 16 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 نوامبر 2016 بسته هستند

لیست متقاضیان کاندیداتوری کمیته ها و هیت رییسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران سال 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لیست متقاضیان کاندیداتوری کمیته ها و هیت رییسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران سال 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی در خصوص قتل های زنجیره ای حکومت ایران

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی در خصوص قتل های زنجیره ای حکومت ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016 بسته هستند

فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان )

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان ) بسته هستند