بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

فایل صوتی چهارمین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران،

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای فایل صوتی چهارمین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان جمعه 18 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان جمعه 18 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه ایالت هسن یکشنبه 20 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه ایالت هسن یکشنبه 20 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و مالزی جمعه 18 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و مالزی جمعه 18 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 12 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 12 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی سوئیس مورخ 13 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی سوئیس مورخ 13 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص نقض حقوق بهاییان در ایران

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص نقض حقوق بهاییان در ایران بسته هستند

گزارش جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون بسته هستند

فراخوان نمایندگی ترکیه شنبه 19 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی ترکیه شنبه 19 نوامبر 2016 بسته هستند