بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای پاکستان و مالزی 18 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای پاکستان و مالزی 18 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و انتخابات نمایندگی سوئیس

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و انتخابات نمایندگی سوئیس بسته هستند

لیست جدید کتاب های منتشر شده در کتابخانه کانون

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لیست جدید کتاب های منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 22 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 22 نوامبر 2016 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران)

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 12 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 12 نوامبر 2016 بسته هستند