بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016 بسته هستند

زارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای زارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1395 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان به تاریخ 23 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان به تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 775 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 775 نمایندگی مالزی بسته هستند

اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016 بسته هستند