بایگانی ماهیانه: اکتبر 2016

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ایالت بادن-وورتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در مورخه 21 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ایالت بادن-وورتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در مورخه 21 اکتبر 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی ترکیه تاریخ 16 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی ترکیه تاریخ 16 اکتبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی 8 اکتبر نمایندگی نیدرزاکسن در هانوفر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی 8 اکتبر نمایندگی نیدرزاکسن در هانوفر بسته هستند

اطلاعیه 760 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 760 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان نمایندگی سوئیس در 9 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی سوئیس در 9 اکتبر 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک و نروژ مورخ 9 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک و نروژ مورخ 9 اکتبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 757 نمایندگی مالزی مناسبت روز جهانی بدون خشونت

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 757 نمایندگی مالزی مناسبت روز جهانی بدون خشونت بسته هستند