بایگانی ماهیانه: اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 8 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 8 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 9 اکتبر

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 9 اکتبر بسته هستند

اطلاعیه شماره 763 نمایندگی نیدازاکسن( هانوفر)

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 763 نمایندگی نیدازاکسن( هانوفر) بسته هستند

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن مورخ شنبه 15 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن مورخ شنبه 15 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 5 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 5 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 23 اگوست 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 23 اگوست 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 4 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 4 اکتبر 2016 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (چرائی خشونت در ایران )

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (چرائی خشونت در ایران ) بسته هستند

اطلاعیه 762 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 762 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

اطلاعیه 759 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 759 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند