بایگانی ماهیانه: اکتبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان یکشنبه 23 اکتبر2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان یکشنبه 23 اکتبر2016 بسته هستند

فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو مورخ 20 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو مورخ 20 اکتبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 767 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 767 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 761 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 761 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 8 اکتبر 2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 8 اکتبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش مورخ 20 اکتبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش مورخ 20 اکتبر بسته هستند

اظلاعیه 766 کمیته دفاع ار حقوق پیروان ادیان با موضوع سرکوب بهائیان در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اظلاعیه 766 کمیته دفاع ار حقوق پیروان ادیان با موضوع سرکوب بهائیان در ایران بسته هستند

(کلیپ صوتی دریچه ای رو به آگاهی(کودکان کار در ایران

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای (کلیپ صوتی دریچه ای رو به آگاهی(کودکان کار در ایران بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 9 اکتبر ماه 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 9 اکتبر ماه 2016 بسته هستند

اطلاعیه 764 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با موضوع شکافت طبقاتی و بیکاری

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 764 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با موضوع شکافت طبقاتی و بیکاری بسته هستند