بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2016

گزارش مرداد ماه 1395 کمیته ی اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش مرداد ماه 1395 کمیته ی اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

فراخوان جلسه ماهیانه نمایندگی سوئیس یکشنبه 11 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهیانه نمایندگی سوئیس یکشنبه 11 سپتامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 745 نمایندگی هانوفر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 745 نمایندگی هانوفر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی های دانمارک و نروژ 21 اگوست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی های دانمارک و نروژ 21 اگوست بسته هستند

فراخوان جلسه ماهیانه نمایندگی سوئیس به تاریخ 9 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهیانه نمایندگی سوئیس به تاریخ 9 سپتامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان تاریخ 10 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان تاریخ 10 سپتامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 3 سپتامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 3 سپتامبر بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (سپتامبر 2016 )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (سپتامبر 2016 ) بسته هستند