بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2016

کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی(نظام آموزشی در ایران)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی(نظام آموزشی در ایران) بسته هستند

فراخوان نمایندگی ایالت نوردراین-وستفالن مورخ 18 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی ایالت نوردراین-وستفالن مورخ 18 سپتامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 750نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 750نمایندگی مالزی بسته هستند

اطلاعیه 753 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 753 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

کلیپ ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

اطلاعیه شماره 751 نمایندگی مالزی با موضوع روز جهانی دموکراسی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 751 نمایندگی مالزی با موضوع روز جهانی دموکراسی بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان و نمایندگی ترکیه 16 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان و نمایندگی ترکیه 16 سپتامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی 14 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی 14 سپتامبر 2016 بسته هستند

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر( 3 سپتامبر 2016 )

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر( 3 سپتامبر 2016 ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 5 سپتامبر 2016

اینجا کلیک کنید

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 5 سپتامبر 2016 بسته هستند