بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2016

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در شهریور ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در شهریور ماه 1395 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان روز چهارشنبه 5 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان روز چهارشنبه 5 اکتبر 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی در تاریخ 4 اکتبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی در تاریخ 4 اکتبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 28 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 28 سپتامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 756 کمیته ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 756 کمیته ادیان بسته هستند

اطلاعیه 754 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 754 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 752 نمایندگی مالزی بمناسبت روز جهانی صلح

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 752 نمایندگی مالزی بمناسبت روز جهانی صلح بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترك كميته هنرو هنرمندان و نمايندگی تركيه

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترك كميته هنرو هنرمندان و نمايندگی تركيه بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 11 سپتامبر ماه 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 11 سپتامبر ماه 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های پاکستان و مالزی در تاریخ 28 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های پاکستان و مالزی در تاریخ 28 سپتامبر 2016 بسته هستند