بایگانی ماهیانه: آگوست 2016

اطلاعیه 741 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 741 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016 بسته هستند

اطلاعیه 742 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص 12 آگوست روز جهانی جوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 742 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص 12 آگوست روز جهانی جوان بسته هستند

اطلاعیه 740 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی با موضوع” اعدام اهل سنت و کرد “

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 740 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی با موضوع” اعدام اهل سنت و کرد “ بسته هستند

اطلاعیه 739 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص “عدم خدمت درمانی نسبت به زندانیان عقیدتی”

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 739 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص “عدم خدمت درمانی نسبت به زندانیان عقیدتی” بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگی های مالزی و یونان 3 اگوست 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگی های مالزی و یونان 3 اگوست 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جولای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جولای 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی هانوفر در تاریخ 6 آگوست 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی هانوفر در تاریخ 6 آگوست 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 13 آگوست 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 13 آگوست 2016 بسته هستند

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در تیرماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در تیرماه 1395 بسته هستند