بایگانی ماهیانه: آگوست 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در مرداد ماه 95

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در مرداد ماه 95 بسته هستند

گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست در مردادماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست در مردادماه 1395 بسته هستند

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ماه 1395 بسته هستند

فراخوان نمایندگی پاکستان مورخ 6 سپتامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی پاکستان مورخ 6 سپتامبر بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی مالزی مورخ 5 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی مالزی مورخ 5 سپتامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسۀ مشترک ماهانه نمایندگی سوئیس و نمایندگی ترکیه یکشنبه 14 آگوست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسۀ مشترک ماهانه نمایندگی سوئیس و نمایندگی ترکیه یکشنبه 14 آگوست بسته هستند

فراخوان جلسه داخلی نمایندگی سوئد مورخ 30 آگوست 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه داخلی نمایندگی سوئد مورخ 30 آگوست 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان (مرداد ماه 1395 )

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان (مرداد ماه 1395 ) بسته هستند