بایگانی ماهیانه: جولای 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

اطلاعیه 730 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 730 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 731 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 731 نمایندگی مالزی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016 بسته هستند

گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 4 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 4 یونی 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی های مالزی و یونان در تاریخ 1 یولی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی های مالزی و یونان در تاریخ 1 یولی 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان مورخ 7 یولی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان مورخ 7 یولی 2016 بسته هستند

گزارش خرداد ماه 1395 کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش خرداد ماه 1395 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند