بایگانی ماهیانه: جولای 2016

اطلاعیه 734 نمایندگی مالزی در خصوص لغو برده داری

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 734 نمایندگی مالزی در خصوص لغو برده داری بسته هستند

اطلاعیه 735 نمایندگی کلن با موضوع وضعیت وخیم اعتیاد در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 735 نمایندگی کلن با موضوع وضعیت وخیم اعتیاد در ایران بسته هستند

فراخوان 24 یولی کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان 24 یولی کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

اطلاعیه 736 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 736 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش شنبه 23 یولی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش شنبه 23 یولی بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی اشتوتگارت 22 یولی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی اشتوتگارت 22 یولی بسته هستند

گزارش جلسه مشترک ماهيانه اعضای نمايندگی های هانوفر و کلن در تاریخ 2 یولی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه مشترک ماهيانه اعضای نمايندگی های هانوفر و کلن در تاریخ 2 یولی 2016 بسته هستند

کلیپ برنامه دریچه ای رو به آگاهی

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ برنامه دریچه ای رو به آگاهی بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر به مناسبت روز جهانی منع شکنجه 2 یولی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر به مناسبت روز جهانی منع شکنجه 2 یولی 2016 بسته هستند

کلیپ برنامه دریچه ای رو به آگاهی

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ برنامه دریچه ای رو به آگاهی بسته هستند