بایگانی ماهیانه: جولای 2016

گزارش تیرماه 95 کمیته کودک و نوجوان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تیرماه 95 کمیته کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 738 نمایندگی مالزی در خصوص تابستان خونین 67 و کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 738 نمایندگی مالزی در خصوص تابستان خونین 67 و کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی بسته هستند

اطلاعیه 737 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 737 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش تیرماه 1395 کمیته ی دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تیرماه 1395 کمیته ی دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

فراخوان نمایندگی پاکستان 4 آگوست 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی پاکستان 4 آگوست 2016 بسته هستند

گزارش تیر ماه 1395 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تیر ماه 1395 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های یونان و مالزی در 3 آگوست 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های یونان و مالزی در 3 آگوست 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در مورخه دوشنبه 25 جولای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در مورخه دوشنبه 25 جولای 2016 بسته هستند

گزارش تیر ماه 1395 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تیر ماه 1395 کمیته محیط زیست بسته هستند

اطلاعیه 733 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 733 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند