بایگانی ماهیانه: ژوئن 2016

اطلاعیه 713 کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 713 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد 27 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد 27 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395 بسته هستند

گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی 06/06/2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی 06/06/2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون بسته هستند

فراخوان نمایندگی هانوفر در 4 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی هانوفر در 4 یونی 2016 بسته هستند