بایگانی ماهیانه: ژوئن 2016

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 21 ژوئن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 21 ژوئن بسته هستند

اطلاعیه 724 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 724 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش صوتی تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 11 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 11 یونی 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

اطلاعیه 719 فارسی وآلمانی نمایندگی سوئیس

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 719 فارسی وآلمانی نمایندگی سوئیس بسته هستند

فراخوان نمایندگی سوئیس پنجشنبه 15 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی سوئیس پنجشنبه 15 یونی 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی سوئیس در تاریخ 12 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی سوئیس در تاریخ 12 یونی 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 11 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 11 یونی 2016 بسته هستند

کلیپ مدافعین حرم ، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ مدافعین حرم ، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

معرفی کتاب جدید در کتابخانه

ارسال شده در مطالب و مقالات | دیدگاه‌ها برای معرفی کتاب جدید در کتابخانه بسته هستند