بایگانی ماهیانه: ژوئن 2016

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 29 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 29 یونی 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در خردادماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در خردادماه 1395 بسته هستند

فراخوان نمایندگی هانوفر با موضوع شکنچه در تاریخ 2 یولی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی هانوفر با موضوع شکنچه در تاریخ 2 یولی 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های کلن و هانوفر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های کلن و هانوفر بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 1395 بسته هستند

گزارش خرداد ماه 1395 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش خرداد ماه 1395 کمیته محیط زیست بسته هستند

گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر با موضوع الغای مجازات اعدام در ششمین گنگره ضد اعدام

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر با موضوع الغای مجازات اعدام در ششمین گنگره ضد اعدام بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی اشتوتگارت 25 ژوةن 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی اشتوتگارت 25 ژوةن 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی گیسن در تاریخ 22 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی گیسن در تاریخ 22 مای 2016 بسته هستند