بایگانی ماهیانه: می 2016

فراخوان نمایندگی گیسن 22 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی گیسن 22 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی گیسن در تاریخ 15 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی گیسن در تاریخ 15 اپریل 2016 بسته هستند

راخوان مشترک نمایندگی های کلن و یونان 14 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای راخوان مشترک نمایندگی های کلن و یونان 14 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون در تاریخ 8 مای 2016

اینجا کلیک کنید

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون در تاریخ 8 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016 بسته هستند

کلیپ جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی مالزی 21 اپریل 2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی مالزی 21 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016 بسته هستند

گزارش اردیبهشت 1395 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت 1395 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر بسته هستند