بایگانی ماهیانه: می 2016

فراخوان نمایندگی دانمارک 29 می 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 29 می 2016 بسته هستند

کلیپ ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 25 می 2016

 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 25 می 2016 بسته هستند

گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در اردیبهشت 95

    تنظیم  نمودار : سامان راکی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در اردیبهشت 95 بسته هستند

فراخوان نمایندگی پاکستان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی پاکستان بسته هستند

گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت ماه 1395 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول )

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نشست امداد رسانی در جهان (استانبول ) بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 14 مای

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 14 مای بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 14 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی کلن 14 مای 2016 بسته هستند