بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 26 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 26 مارس 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 2 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 2 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی در روز جمعه 1 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی در روز جمعه 1 اپریل 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 701 نمایندگی مالزی در خصوص روز جهانی مین روبی ( 4 آپریل)

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 701 نمایندگی مالزی در خصوص روز جهانی مین روبی ( 4 آپریل) بسته هستند

اطلاعیه شماره 700 نمایندگی الدنبورگ – برمن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 700 نمایندگی الدنبورگ – برمن بسته هستند

گزارش اسفند ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق کودکان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اسفند ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق کودکان بسته هستند

فراخوان جلسه 10 آپریل 2016 ماهانه نمایندگی الدنبورگ برمن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه 10 آپریل 2016 ماهانه نمایندگی الدنبورگ برمن بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی کلن 9 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی کلن 9 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش ماهانه اسفند 1394 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه اسفند 1394 کمیته محیط زیست بسته هستند